Poradnik dotyczący działalności nierejestrowej

08.10.2018

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało dla osób, które chcą prowadzić działalność nierejestrową poradnik. Wynika z niego, że osoby takie muszą prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży i rozliczać przychody w zeznaniu rocznym PIT-36 (są one opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej), przy czym co istotne, mogą rozliczyć koszty uzyskania przychodu.
Wg ministerstwa w niektórych przypadkach (np. w stosunku do osób będących płatnikami podatku VAT albo korzystających z kasy fiskalnej) szczególne przepisy mogą przewidywać konieczność uzyskania numeru NIP nawet przy działalności rejestrowej.
Przepisy mogą nakładać dodatkowe obowiązki, niezależne od wysokości przychodu, które należy wykonywać w pewnych branżach nawet w przypadku prowadzenia działalności nierejestrowej. Osoba prowadząca działalność nierejestrową co do zasady jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Nie dotyczy to niektórych rodzajów działalności – w przypadku których status podatnika VAT nie zależy od wartości sprzedaży. Osoby prowadzące taką działalność pozostają płatnikami podatku VAT, z wszelkimi wynikającymi z tego konsekwencjami (np. obowiązek uzyskania numeru NIP oraz prowadzenia rejestru sprzedaży i zakupów, czy posiadania kasy fiskalnej).
Osoba prowadząca taką działalność musi wystawiać faktury na żądanie i respektować uprawnienia konsumentów.
Warto przypomnieć, że jeżeli przychód należny z działalności nierejestrowej przekroczy miesięczny próg przychodów (który obecnie wynosi 1050 zł), to działalność ta staje się działalnością gospodarczą od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie. W tym przypadku należy złożyć wniosek o wpis do CEIDG w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie progu.
 

Pełny tekst Poradnika jest dostępny pod adresem:
http://www.mpit.gov.pl/strony/publikacje/broszura-o-dzialalnosci-nierejestrowej/