Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza "Przyjacielem rodziny"

08.10.2018

W sali Sejmu Śląskiego odbyła się dziś uroczysta gala, podczas której wręczono statuetki w konkursach „Gmina przyjazna rodzinie 2018” oraz „Przyjaciel rodziny 2018”. Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza otrzymała nagrodę "Przyjaciel rodziny 2018". 

 

To już piąta edycja konkursu „Gmina przyjazna rodzinie” i druga „Przyjaciel rodziny 2018". Organizatorem jest Zarząd Województwa Śląskiego, który chce w ten sposób docenić wysiłki samorządów realizujących inicjatywy na rzecz rodziny.

– Dzisiaj uhonorujemy najlepszych z najlepszych, tych, którzy mieli odwagę robić rzeczy piękne na terenie swoich miast i gmin. Każde działanie podejmowane na terenie nawet jednej tylko jednostki samorządu terytorialnego ubogaca cały region – zaznaczyła Małgorzata Ochęduszko-Ludwik, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Przyznając nagrodę Małgorzacie Mańce-Szulik, prezydent Zabrza doceniono wieloaspektowość działań na rzecz rodziny. W szczególności zaakcentowano organizowane od ponad dziesięciu lat Metropolitalne Święto Rodziny, realizowane inwestycje służące rodzinie jak budowa nowych mieszkań, nowoczesnej porodówki czy przedszkoli, programy, konferencje i debaty poświęcone rodzinie oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi w tym zakresie. Inicjatorem wniosku było Forum Organizacji Pozarządowych Działających Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i Ich Rodzin "Razem"

W uroczystości udział wzięli m.in. przedstawiciele urzędów miast i gmin oraz starostw powiatowych, pracownicy ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, pracownicy instytucji wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz rodziny. Gościnny wykład wygłosił prof. Marek Szczepański, który przedstawił portret socjologiczny polskiej rodziny.

więcej informacji na www.slaskie.pl

fot. Tomasz Żak