Zabrze w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego "Wspólnota"

05.10.2018

Zabrze zajęło 6. miejsce wśród miast na prawach powiatu w rankingu „Wspólnoty” podsumowującym wydatki inwestycyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej w latach 2014-2017.

Autorzy Rankingu wzięli pod uwagę całość wydatków inwestycyjnych ze środków UE w ostatnich czterech latach (2014–2017).

– W Zabrzu tkwi ogromny potencjał tworzony przez medycynę, kulturę, naukę, sport oraz gospodarkę. Przez lata doświadczyliśmy, że wiele obszarów życia miasta wymagało pobudzenia lub uporządkowania. Pamiętamy o trudnych decyzjach, które pozwoliły rozpocząć proces odrabiania wieloletnich zaległości – komentuje wyniki Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – Pozyskaliśmy w ostatnich latach ponad 2 miliardy złotych ze źródeł zewnętrznych na finansowanie projektów poprawiających jakość życia w mieście, a także zwiększających jego atrakcyjność dla przedsiębiorców. Są to fundusze na inwestycje, działania ekologiczne oraz programy spójności społecznej tworzące przyjazne warunki dla mieszkańców, inwestorów i turystów. Dzięki zaangażowaniu funduszy z budżetu gminy udało się przyspieszyć budowę zabrzańskiego fragmentu Drogowej Trasy Średnicowej, czyli największej arterii komunikacyjnej w regionie. Za niemal miliard złotych w 2015 roku zakończyliśmy jedną z największych w Polsce modernizację wodociągów i kanalizacji, co spowodowało także budowę dróg i chodników. Wspierając obszar aktywności gospodarczej przeznaczyliśmy 65 milionów złotych na infrastrukturę Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Działania te owocują tworzeniem nowych miejsc pracy.