Zabrze przestrzenią rozwoju

Śląskie Centrum Chorób Serca oraz Śląski Park Technologii Medycznych z dofinansowaniem

05.10.2018

Dzisiaj w Śląskim Centrum Chorób Serca, a także w Śląskim Parku Technologii Medycznych Kardio-Med. Silesia, podpisano umowy z Ministerstwem Zdrowia w związku z przyznaniem grantów, jakie zdobyły te dwa wybitne zabrzańskie ośrodki w prestiżowych ogólnopolskich konkursach.

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu pozyskało dofinansowanie na specjalistyczne szkolenia podyplomowe dla lekarzy specjalistów i rezydentów w dziedzinie kardiologii i kardiochirurgii, realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia. Grant wyniesie ponad 5 mln zł. W uroczystości udział wzięli m.in. wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, prof. dr hab. n. med. Marian Zembala, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik oraz przedstawiciele środowiska lekarskiego i pielęgniarskiego ŚCCS.

Z kolei Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med. Silesia zdobył grant w wysokości ponad 11 mln zł w prestiżowym konkursie pn. Kształcenie podyplomowe lekarzy – rozwój kształcenia praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji medycznej. W spotkaniu udział wzięli m.in.: wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik oraz prezes Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med. Silesia Adam Konka.

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med. Silesia uzyska z niniejszego konkursu dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizacje Projektu pn. „Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o Evidence Based Medicine” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt przewiduje realizację szkoleń o następującej tematyce: Ablacja 3D w leczeniu zaburzeń rytmu serca; Implantacja stymulatorów bezelektrodowych; Inwazyjne leczenie migotania przedsionków z kursem nakłucia transseptalnego; Postępowanie z chorym trudnym, powikłanym w pracowni endowaskularnej (radiologii, chirurgii, kardiologii, neuroradiologii). Zaplanowano także kurs z zakresu leczenia operacyjnego wad zastawki aortalnej i aorty wstępującej na modelu zwierzęcym i izolowanych tkankach zwierzęcych.