Trwa konferencja "Aktywne Miasta dla Dzieci"

04.10.2018

„Aktywne Miasta dla Dzieci” to tytuł dwudniowej konferencji, która rozpoczęła się dzisiaj w Łaźni Łańcuszkowej Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu.

Konferencję otwarła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik podkreślając znaczenie i wagę wszelkich inicjatyw mających na uwadze dobro dzieci i młodzieży, a także zmierzających do poprawy warunków ich funkcjonowania w społeczeństwie, w rodzinie, w grupie rówieśniczej.

Historię Europejskiej Sieci „Miast dla Dzieci” zaprezentowała Maria Haller-Kindler, pełnomocnik nadburmistrza miasta Stuttgart ds. dzieci. „Dziecko w mieście XXI wieku – innowacje społeczne i prawne” to tytuł wykładu, który wygłosiła dr hab. prof. nadzw. Irena Lipowicz, rzeczniczka praw obywatelskich w latach 2010-2015, ambasador RP w Austrii w latach 2000-2004.

Podczas konferencji wystąpili również: dr hab. prof. nadzw. Agnieszka Wilczyńska („Dziecko w Mieście – uwarunkowania poczucia przynależności i poczucia wykluczenia”; dr Agnieszka Skorupa („Jak pracować z dorosłymi, aby dzieci bardziej wierzyły w swoje możliwości i uczyły się na porażkach”) oraz dr Michał Brola („Czy nauczyciele czują się mniejszością, czy większością i jak spostrzegają mniejszości wśród dzieci i młodzieży”).

W drugim dniu konferencji, w godz. 12.00-14.00, odbędą się warsztaty tematyczne:
• „Aktywność sportowa dzieci i młodzieży” – Arena Zabrze, ul. Roosevelta 81
• „Taniec, muzyka, śpiew – aktywność artystyczna” – Miejski Ośrodek Kultury, ul. 3 Maja 91 A
• „Eksperyment w edukacji” – Park 12C, ul. Sienkiewicza 43
• „Edukacja ekologiczna w zabrzańskich przedszkolach i szkołach” – Zespół Przedszkoli, ul. św. Wawrzyńca 49.

Podsumowanie konferencji zaplanowano w Łaźni Łańcuszkowej Sztolni Królowa Luiza na godz. 12.00.