Zabrze przestrzenią rozwoju

FCC Zabrze: wmurowanie kamienia węgielnego

03.10.2018

Dzisiaj odbyła się tradycyjna w procesie budowlanym uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod modernizację instalacji biologicznego przetwarzania odpadów.

Wmurowanie kamienia węgielnego to nieodłączny element tradycji w procesie budowlanym. Dzisiejsza uroczystość przypieczętowała zakończenie robót ziemnych pod halą operacyjną i nowymi tunelami. Następnym krokiem będzie wylewanie fundamentów. Zapoczątkuje to najważniejszy i najbardziej czasochłonny etap modernizacji – budowę hermetycznej hali, w której odbywać się będą procesy biologiczne. Etap ten zakończy się wczesną wiosną 2019 r.

Wśród gości na uroczystości znaleźli się Prezydent Miasta Zabrze, Małgorzata Mańka-Szulik, Björn Mittendorfer, dyrektor generalny FCC Environment CEE Group oraz Prezes FCC Polska Paweł Szewczyk.

– Dzisiejsze wydarzenie odbywa się w momencie, kiedy zakończone zostały już roboty ziemne. Wcześniej konieczne było m.in. zdjęcie warstwy asfaltu i podbudowy, zagęszczenie gruntu i wykonanie nowej podbudowy. Teraz przystępujemy do prac fundamentowych, odgromowych i kanalizacyjnych. Oznacza to, że prace przebiegają zgodnie z przyjętym planem i od lata 2019 r. obróbka odpadów będzie odbywać się już tylko w przestrzeniach zamkniętych – mówił Paweł Szewczyk, Prezes FCC Polska.

Modernizacja zakładu pozwoli na pełną hermetyzację procesu biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. W jej skład, oprócz wspomnianych nowych tuneli, wchodzą: nowa hala operacyjna, ciąg komunikacyjny pomiędzy nowymi i istniejącymi tunelami kompostowniczymi BIODEGMA, modernizacja tych ostatnich oraz biofiltr, który wykorzystywany będzie do oczyszczania powietrza procesowego. Hermetyzacja procesu biologicznego to jeden z kilku elementów planu „Zabrze 2019”. Celem projektu jest optymalizacja procesów produkcji naszego zabrzańskiego zakładu oraz eliminacja ewentualnych ryzyk oddziaływania na otoczenie, tym samym podniesienie komfortu życia mieszkańców sąsiadujących z zakładem.

– Dzisiejsza uroczystość jest dla nas bardzo ważny, możemy bowiem powiedzieć, że nastąpił przełom. Wspólnymi siłami miasta i firmy FCC zostały opracowane konkretne plany i wdrożone działania, dzięki którym wyeliminowane zostaną uciążliwości zapachowe – stwierdziła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Wartość całej inwestycji wyniesie 15 mln zł i w całości sfinansowana zostanie ze środków Grupy FCC Environment CEE.