50-lecie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

03.10.2018

Dzisiaj w Zabrzu świętowano jubileusz 50-lecia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. W uroczystości udział wzięli m.in.: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik wraz z przedstawicielami zabrzańskiego magistratu, przewodniczący Rady Miasta Zabrze Marian Czochara wraz z radnymi, przedstawiciele placówek oświatowych, medycznych, środowiska naukowego oraz biznesu.

Podczas uroczystości goście składali życzenia oraz podziękowania pracownikom Poradni, którzy na przestrzeni lat z poświęceniem realizowali zadania placówki niosąc pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i rehabilitacyjną dzieciom i młodzieży, ich rodzicom, nauczycielom i wychowawcom.

Dbałość o prawidłowy rozwój dziecka jest misją każdego rodzica, opiekuna i nauczyciela. Jest to także misja i najistotniejsze zadanie naszej zabrzańskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – stwierdziła Urszula Koszutska, dyrektor PPP w Zabrzu. – W procesie wychowania i kształtowania rozwoju młodego człowieka rodzice i nauczyciele marzą o tym, aby by wyposażeni w różnorodne umiejętności, które w istotny sposób będą wspierać ich działania na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży. Wielu nauczycieli posiada gotowość do pomagania uczniom, wielu rodziców stara się intuicyjnie zrozumieć zachowanie swoich dzieci, jedni i drudzy tworzą wyobrażenia na temat tego, co dzieje się w wewnętrznym świecie dziecka. Aby pomóc w poznaniu, zrozumieniu, a także wpływaniu na młode pokolenie nasza Poradnia proponuje szeroką ofertę zajęć warsztatowych, podczas których można nauczyć się różnorodnych kompetencji wspierających rozwój dziecka – dodaje dyrektor PPP w Zabrzu.

Jak podkreśla Urszula Koszutska, zatrudnionym w Poradni specjalistom zależy na tym, aby kształtować takie umiejętności u wychowanków, aby wzrastała ich zdolność do pomagania samym sobie, a ich rozwój przebiegał prawidłowo i adekwatnie do możliwości dziecięcego umysłu.

Otwarcie siedziby, w której funkcjonuje obecnie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabrzu, otwarto oficjalnie 22 września 2009 r. Budynek, w którym mieści się dzisiaj Poradnia to dawna siedziba internatu przy ul. 3 Maja 91-95 w Zabrzu.