Zabrze przestrzenią rozwoju

70 lat II LO w Zabrzu

24.09.2018

W tym roku II Liceum Ogólnokształcące przy ul. Piłsudskiego 29 świętuje 70-lecie swego istnienia. Z tej okazji w sobotę 22 września odbył się Światowy Zjazd Absolwentów Zabrzańskiej Dwójki.

Uroczyste obchody otworzyła msza święta koncelebrowana w kościele pw. św. Andrzeja, organizowana w intencji absolwentów, uczniów, nauczycieli i pracowników liceum. Po liturgii złożono kwiaty na grobach dawnych dyrektorów placówki, Elżbiety Siemaszkiewicz i Józefa Antoniaka. Część oficjalna uroczystej gali przeniosła się następnie do Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Na zaproszenie gospodarza uroczystości (dyrektor II LO Anny Ligockiej-Żyły) w obchodach uczestniczyli: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, przewodniczący Rady Miasta Zabrze Marian Czochara, radna Sejmiku Województwa Śląskiego Urszula Koszutska, posłowie i posłanki na Sejm RP oraz przedstawiciele kuratorium oświaty, dyrektorzy zabrzańskich szkół i jednostek oświatowych.

70-lecie II LO było okazją do wspomnień, wzruszeń i refleksji nad mijającym czasem. – Szkoła połączyła kilka pokoleń ludzi. Jej absolwenci, prawie 7 tysięcy osób, stworzyli mocne podwaliny. Dziękuję za wszystko, co zrobiliście dotąd dla miasta – mówiła zgromadzonym prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Jubileuszowe uroczystości uświetnił program artystyczny w wykonaniu absolwentów i uczniów „dwójki”.