Zabrze przestrzenią rozwoju

Ulicę Piłsudskiego czeka remont

14.09.2018

Ogłoszony został przetarg na „Przebudowę ulicy Piłsudskiego w Zabrzu od skrzyżowania z ul. Roosevelta do wiaduktu kolejowego”.

Jest to pierwszy etap przebudowy ulicy Piłsudskiego – inwestycji oczekiwanej przez mieszkańców. Zakres robót obejmie m.in.:
– rozbudowę i przebudowę kanalizacji deszczowej,

– przebudowę skrzyżowań ulic: Chłopskiej, Webera, Zieleniewskiego, Fredry, Armii Krajowej i Łangowskiego,

– wymianę podbudowy i nawierzchni ulicy Piłsudskiego.