Spotkania informacyjne – Konkurs z Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

06.09.2018

Szanowni Państwo,
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkania informacyjne dla Przedsiębiorców oraz Jednostek Naukowo-Badawczych
Konkurs z Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Termin, miejsce spotkań i zasady rekrutacji:
Termin: 19 września 2018 r.
Godz. spotkania: 9.00-14:00
Miejsce: Bielsko-Biała, ul. Karbowa 26 – Hala wielofunkcyjna – sportowo, widowiskowo, wystawiennicza (sala konferencyjna, I piętro)
Rejestracja na spotkanie odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO

Termin: 20 września 2018 r.
Godz. spotkania: 9.00-14:00
Miejsce: Częstochowa, ul. Żużlowa 4 – Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o.
Rejestracja na spotkanie odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO

Termin: 24 września 2018 r.
Godz. spotkania: 9.00-14:00
Miejsce: Rybnik, ul. B.Chrobrego 2 – Urząd Miasta Rybnika, (sala 264, II piętro)
Rejestracja na spotkanie odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO

Termin: 25 września 2018 r.
Godz. spotkania: 9.00-14:00
Miejsce: Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 8 – Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny, (aula I piętro).
Rejestracja na spotkanie odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO

Szczegóły na stronie www.scp-slask.pl z zakładce Szkolenia.
Spotkania mają charakter nieodpłatny.
Udział w wybranym spotkaniu zostanie potwierdzony drogą mailową (prosimy o wpisanie adresów mailowych).
Osoby z niepełnosprawnościami lub takie, których stan zdrowia wymaga zapewnienia określonych warunków uczestnictwa w warsztacie proszone są o wcześniejszy kontakt z organizatorem szkolenia.
Tematyka spotkania:
W trakcie spotkań omówiona zostanie dokumentacja konkursowa: kryteria wyboru i oceny projektów, kwalifikowalność wydatków, zasady prawidłowej realizacji oraz trwałości projektu, nadużycia finansowe.
Do udziału w spotkaniach zapraszamy wszystkich beneficjentów zainteresowanych realizacją projektów badawczych w ramach obszarów: MEDYCYNA, ENERGETYKA, TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE, ZIELONA GOSPODARKA oraz PRZEMYSŁY WSCHODZĄCE.
Beneficjentem pomocy mogą być:
• Przedsiębiorstwa
• Spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa
• Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych
• Konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni)
• Konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych
• Konsorcja przedsiębiorstw
Wsparcie można otrzymać na:
1. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.
2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.
Kontakt
Osoby do kontaktu: Adriana Witkowska-Konieczny, Krzysztof Winter, Jarosław Ziewiec. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, tel. 32 743 91 71, 32 743 91 77 fax 32 743 91 61.
Mamy nadzieję, że nasze przedsięwzięcie spotka się z Państwa szerokim zainteresowaniem.

 

KRZYSZTOF WINTER

Główny specjalista
Wydział informacji i promocji
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
e-mail: krzysztof.winter@scp-slask.pl
tel. +48 32 743 91 71, 743 91 77
Adres siedziby: 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 47