Zabrze przestrzenią rozwoju

Nagrody Prezydenta Miasta Zabrze w dziedzinie kultury

06.09.2018

Podobnie jak w latach ubiegłych, również i w tym roku zostaną przyznane Nagrody Prezydenta Miasta Zabrze w dziedzinie kultury. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu 30 września br., podczas koncertu galowego z okazji święta miasta.

Jak wynika z regulaminu, nagroda – indywidualna lub zbiorowa – przyznawana jest za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz za szczególny wkład w rozwój bądź upowszechnianie kultury w naszym mieście. Kandydatów do nagrody przedstawiają: związki twórcze i stowarzyszenia kulturalne, środowiska artystyczne i naukowe, instytucje i placówki kultury oraz członkowie Jury.

Pisemne rekomendacje kandydatów należy składać w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miejskiego w Zabrzu ul. Wolności 286, pok. 300 lub przesłać e-mailem: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl w nieprzekraczalnym terminie do 17 września br.