Nowy rok szkolny 2018/2019 rozpoczęty

05.09.2018

Ponad 16,5 tys. uczniów, w tym ponad 1400 pierwszoklasistów, rozpoczęło 3 września w Zabrzu rok szkolny 2018/2019. Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik wzięła udział w inauguracji nowego roku szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 oraz w Zespole Szkół Sportowych. Podczas uroczystości prezydent Zabrza wręczyła dyplomy uczniom ZSS za szczególne osiągnięcia sportowe. Szczególne gratulacje przypadły również w udziale ich trenerom. Listy okolicznościowe otrzymali również dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych.

– Edukacja stanowi dla samorządu jeden z priorytetów. Kształcenie dzieci i młodzieży na dobrym poziomie oraz budowanie właściwych relacji międzyludzkich to dla nas najcenniejsza inwestycja – stwierdza Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – W naszym mieście od wielu lat inicjujemy działania podnoszące jakość kształcenia. Systematycznie realizujemy termomodernizacje obiektów oświatowych, rozbudowujemy bazę rekreacyjną, udostępniamy nowoczesny sprzęt i wyposażenie. Dumą Zabrza są uczniowie, którzy szlifują swoje talenty pod okiem pełnych pasji nauczycieli i wychowawców. Przekazując słowa wdzięczności dyrektorom, pedagogom, nauczycielom oraz pracownikom zaangażowanym w proces edukacji dzieci i młodzieży, życzę wielu kolejnych sukcesów zawodowych i płynącej z nich satysfakcji – dopowiada prezydent Zabrza.

Warto przypomnieć, że prowadzony w mieście od prawie dziesięciu lat program termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej objął już ok. 80 budynków, w tym 50 placówek oświatowych. Na jego realizację miasto pozyskało ponad 70 mln zł.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego nowe oblicze zaprezentowało m.in. Przedszkole nr 19 przy ulicy Konopnickiej, Przedszkole nr 43, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 przy ul. Cmentarnej, Szkoła Podstawowa nr 29 przy ul. Budowlanej oraz Zespół Szkół Spożywczych przy ul. Franciszkańskiej.

Równolegle przeprowadzono remonty i przebudowę pomieszczeń w innych placówkach. To m.in. Przedszkole nr 47 przy ul. Kalinowej oraz Przedszkole nr 49 przy ul. Sportowej. Powstają tam również place zabaw. Remonty wewnątrz budynków objęły także Centrum Edukacji przy ul. 1 Maja oraz Szkołę Podstawową nr 24 przy ul. Tarnopolskiej, która termomodernizację przeszła kilka lat temu.

Dzięki wykonanym termomodernizacjom, koszty utrzymania placówek spadają średnio o jedną trzecią. Budynki zyskują również na estetyce. Równie ważny jest efekt ekologiczny w postaci wyraźnego zmniejszenia ilości emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń.

W zabrzańskich szkołach prowadzone są też ambitne projekty mające na celu dalsze podnoszenie jakości kształcenia. Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach oraz dodatkowe zajęcia dla dzieci i podniesienie kompetencji nauczycieli to cele projektu „Przedszkole naszych marzeń”. Urządzenia multimedialne dla prawie 40 szkół zostały zakupione w ramach projektu „Aktywna tablica”. Dodatkowe zajęcia i spotkania z ekspertami dla 1,2 tys. uczniów zorganizowano w ramach programu rozwoju szkolnictwa zawodowego „Nasza jakość – Twoja szansa”. Projekt umożliwił także 1194 uczniom skorzystanie z doradztwa edukacyjno-zawodowego. Prawie 600 osób uczestniczyło w praktykach i stażach u pracodawców.