Zabrze przestrzenią rozwoju

"Śląskie. Techno-staże"

04.09.2018

Szanowni Państwo – Koordynatorzy ZIT

28 sierpnia br. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie, podczas którego zaprezentowane zostały założenia projektu pozakonkursowego pn. „Śląskie. Techno-Staże”.
W spotkaniu wzięli udział p. Jarosław Ligas – wicedyrektor Wydziału EFS, p. Andrzej Kwaśniewski – kierownik Referatu Realizacji Projektów oraz p. Marcin Stempniak – pracownik Referatu Realizacji Projektów.

W I bądź II kwartale 2019 r. planowane jest złożenie projektu do oceny, natomiast jego realizacja rozpoczęłaby się jeszcze w II lub w III kwartale 2019 r. Zakłada się, że budżet projektu wyniesie ok. 20 mln zł.

Przystąpienie do projektu będzie dobrowolne, jednakże pierwszeństwo udziału będą miały szkoły o najniższym udziale zajęć praktycznych oraz te, które dotąd nie uzyskały wsparcia ze środków EFS.

Podstawową formą wsparcia udzielaną w ramach projektu będą staże i praktyki zawodowe dla uczniów. Możliwe będzie również kierowanie uczniów i nauczycieli na specjalistyczne kursy i szkolenia. Nie przewiduje się wsparcia w postaci doposażenia szkół i pracowni praktycznej nauki zawodu.

Pracownicy Referatu Realizacji Projektów poinformowali, że w najbliższych dniach do szkół oraz organów prowadzących zostaną wysłane ankiety, celem ustalenia liczebności potencjalnej grupy docelowej objętej wsparciem w ramach projektu oraz jej potrzeb.

Również na początku września zostanie wszczęta procedura wyboru partnerów do projektu.

Proszę Państwa o rozpowszechnienie tej informacji w Państwa podregionach.

W razie pytań i wątpliwości pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam,

Anna Kalinowska
Związek Gmin i Powiatów
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
tel. +48 32 461 22 56
fax +48 32 461 22 51
www.subregioncentralny.pl