Ruszyła VI edycja konkursu "Zabrzański Biznesplan"

03.09.2018

W dniu 1 września br. ruszyła szósta edycja konkursu „Zabrzański Biznesplan”. Pomysły biznesowe można zgłaszać przez 3 miesiące osobiście w siedzibie Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości lub za pośrednictwem poczty. Termin składania lub wysyłania biznesplanów upływa w dniu 30 listopada.

Celem konkursu jest wspieranie przedsiębiorczości i pobudzenie aktywności mieszkańców w kierunku podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Zabrzu. Uczestnicy mogą liczyć na cenne nagrody, których fundatorami są banki, firmy i instytucje od wielu lat funkcjonujące na rynku. Łączna pula nagród podczas poprzedniej edycji konkursu wyniosła około 150 tys zł.

Konkurs jest dwuetapowy. Pierwszy etap obejmować będzie wypełnienie przez Uczestnika odpowiedniego formularza, w którym sporządzony zostanie biznesplan dla pomysłu biznesowego. Termin złożenia lub nadania w placówce pocztowej upływa w dniu 30 listopada br. W drugim etapie konkursu nadesłane Biznesplany zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym, odbędą się posiedzenia Kapituły zaś podczas finałowej gali nastąpi ogłoszenie wyników konkursu.

Lista fundatorów nagród dostępna jest pod adresem: http://www.um.zabrze.pl/biznes/zabrzanski-biznesplan/zabrzanski-biznesplan-2018/fundatorzy-nagrod-i-nagrody

Szczegółowych informacji udziela Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Powstańców Śląskich 3,
nr tel. 32 2739775, e-mail: zcrp@um.zabrze.pl

http://www.um.zabrze.pl/biznes/zabrzanski-biznesplan

Zapraszamy do udziału w konkursie!