Nowy rok szkolny 2018/2019

03.09.2018

W dniu inauguracji nowego roku szkolnego 2018/2019 składam najserdeczniejsze życzenia Nauczycielom, Uczniom i Rodzicom oraz wszystkim Pracownikom szkoły.

Edukacja stanowi dla samorządu jeden z priorytetów. Kształcenie dzieci i młodzieży na dobrym poziomie oraz budowanie właściwych relacji międzyludzkich, to dla nas najcenniejsza inwestycja.

Przeżywając rocznicę 100-lecia odzyskania Niepodległości w sposób szczególny pamiętamy, że szkoły umożliwiają nie tylko wszechstronne rozwijanie zdolności, lecz kształtując charaktery uczą poszanowania godności drugiego człowieka i szacunku wobec wartości uniwersalnych. Szkoły uczą ponadto odpowiedzialności za nasze najbliższe otoczenie, a w tym za działania na rzecz środowiska naturalnego, a także integrują i aktywizują społeczność lokalną.

Wszystkim Uczniom życzę owocnej nauki, Nauczycielom realizacji zawodowej pasji i poczucia satysfakcji z przekazywania wiedzy. Rodzicom zaś radości z rozwoju dzieci, które zdobywają cenne doświadczenia i rozwijają swoje zainteresowania.

U progu nowego roku szkolnego z wdzięcznością pragnę też podkreślić, że wysoka jakość edukacji przyczynia się do tworzenia nowoczesnego miasta nauki, kultury, innowacyjnej gospodarki, medycyny, sportu i turystyki postindustrialnej. Dzięki naszej wspólnej pracy dziś Zabrze jest miastem, z którego chcemy i możemy być dumni.

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Zabrza