Mobilny Punkt Informacyjny w Zabrzu

28.08.2018

Urząd Miejski w Zabrzu oraz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego. Konsultacje będą udzielane w Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Powstańców Śląskich 3, 29 sierpnia 2018 r. w godzinach 9.00-13.30.

Dyżury obejmują bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020.
 

Kontakt:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach
ul. Dąbrowskiego 23,
parter, sektor C
Tel. 32 77 40 172 / 193 / 194
e-mail. punktinformacyjny@slaskie.