Wręczono awanse nauczycielskie

24.08.2018

Dzisiaj, w auli Szkoły Podstawowej nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu, odbyło się uroczyste ślubowanie i wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Tytuł otrzymało 34 nauczycieli kontraktowych, którzy przeszli pozytywnie postępowanie egzaminacyjne oraz odbyli ponad 2-letni staż. Wszyscy pedagodzy uroczyście ślubowali: rzetelnie pełnić powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej oraz kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych oraz poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

– Dziękuję za dotychczasowe zaangażowanie i wkład w rozwój zabrzańskiej oświaty, jestem przekonana, że znakomicie wykorzystacie drzemiącą w Was energię i wiedzę. Jako nauczyciele możemy razem z młodymi przyjaciółmi budować wspólny obraz rzeczywistości. Cieszę się z waszych sukcesów, bo wasze osiągnięcia to także sukcesy miasta. U progu nowego roku szkolnego życzę Wam dużo radości i satysfakcji z wyzwań, które podejmujecie – powiedziała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

W ślubowaniu, obok prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik, udział wzięli także m.in.: zastępca dyrektora gliwickiego oddziału Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach Wojciech Zając, naczelnik Wydziału Oświaty Ewa Wolnica oraz przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miasta Zabrze Janusz Bieniek.