Nabór wniosków w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w ramach środków PFRON oraz „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

23.08.2018

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu ogłasza nabór wniosków w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Termin naboru wniosków: od 03 września 2018 r. do 07 września 2018 r.
Maksymalna kwota refundacji: 50.000,00zł.

Zwrot kosztów wyposażenia będzie realizowany w ramach dwóch źródeł finansowania:
I. ze środków PFRON
*przewidywana ilość refundacji dla 1 stanowiska pracy,
II. z „Programu wyrównywania różnic między regionami III”
*przewidywana ilość refundacji dla 2 stanowisk pracy.

Miejsce składania kompletnych wniosków: Osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Zabrzu, Plac Krakowski 9, pok. 7.01 lub korespondencyjnie. Terminem złożenia wniosku przesłanego listownie do Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu jest data wpływu przesyłki.
Dokumenty do pobrania na stronie www.zabrze.praca.gov.pl w zakładce „Dla pracodawców
i przedsiębiorców/Zatrudnianie niepełnosprawnych" oraz w siedzibie PUP w Zabrzu pok. 7.01.