Rozpoczęto budowę ulicy Neptuna na osiedlu mieszkaniowym Słoneczna Dolina w Zabrzu.

20.08.2018

Dzisiaj symbolicznym wbiciem łopaty rozpoczęto w Zabrzu inwestycję drogową, która ułatwi komunikację mieszkańcom osiedla Słoneczna Dolina.

Droga powstanie w ramach zadania: „Budowa drogi wewnętrznej w ciągu ul. Neptuna w Zabrzu wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym” . Zakres zadania obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, ponadto zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych, gazowych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz dostawę materiałów niezbędnych do wykonania w/w robót, przeprowadzenie prób i badań wymaganych dla wykonanych budowli, a także opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Podczas spotkania prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik podkreśliła, że rozwój budownictwa mieszkaniowego to jeden z priorytetowych działań samorządu. Miasto tworząc infrastrukturę drogową chce przygotować odpowiednie warunki dla rozbudowy osiedla, a przede wszystkim umożliwić obecnym i przyszłym mieszkańcom lepszy dojazd do sowich posesji.

Wartość inwestycji wynosi 2,1 mln zł (2.145.103,57 zł), a prace będą trwały do grudnia 2018 roku. Wykonawcą robót wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest Przedsiębiorstwo Drogowe MAXIMUS Michał Seńków, ul. Zagórska 133; 42-680 Tarnowskie Góry.