Obfitych plonów i wielu sił!

20.08.2018

W miniony weekend w Zabrzu na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Wiśnia” oraz „Biała Róża” uroczyście obchodzono Dzień Działkowca. Jak co roku Miasto Zabrze ufundowało dla zasłużonych działkowców liczne nagrody i wyróżnienia.

ROD „Biała Róża” miał powody do wielkiego święta – w tym roku obchodzi 95-lecie istnienia. W ramach jubileuszu zorganizowano więc tłumny festyn rodzinny przy muszli koncertowej, połączony z obchodami Dnia Działkowca. Nie zabrakło pocztu sztandarowego ROD-u, nagród, dyplomów i wyróżnień. W uroczystościach wzięła udział Katarzyna Dzióba, zastępca prezydenta Zabrza.

Rodzinne Ogrody Działkowe „Wiśnia” w Kończycach połączyły Dzień Działkowca z inauguracją dożynek. Podczas spotkania z udziałem Krzysztofa Lewandowskiego, zastępcy prezydenta miasta, wręczono przyznane przez Polski Związek Działkowców okolicznościowe odznaki „Zasłużony Działkowiec" oraz wyróżnienia za wzorowe użytkowanie działki.

Warto pamiętać, że ogrody działkowe pojawiły się w Europie przed ponad dwustu laty jako pomoc charytatywna dla najbiedniejszych rodzin. W czasach pierwszej i drugiej wojny światowej, okresie kryzysu lat 30-tych oraz w ciężkich latach powojennych uprawa działki dawała mieszkańcom szansę przetrwania. W Polsce ogródki działkowe pojawiły się z końcem XIX wieku, początkowo na obrzeżach miast, a z czasem stały się zielonymi wyspami w ich centrum. W Zabrzu Rodzinne Ogrody Działkowe stanowią ważny element miejskiej infrastruktury, skupiając bogate życie lokalne.

To piękne oazy zieleni, które pełnią wiele ważnych funkcji zarówno pod względem ochrony środowiska, jak i działań społecznych. Są miejscem odpoczynku po pracy, integracji z sąsiadami, a wśród starszego pokolenia także satysfakcjonującej pracy na świeżym powietrzu, przynoszącej obfite plony. Mamy nadzieję, że tak będzie jeszcze przez dziesiątki lat, a sprzyjać temu będzie współpraca z lokalnym samorządem, szczególnie przy rozwiązywaniu problemów infrastrukturalnych – mówili podczas uroczystości przedstawiciele Miasta Zabrze.