Projekt P0009

17.08.2018

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego, ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego, ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu ma za zadanie integrację różnych grup wiekowych i sportowych (…)

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego — III edycja (na rok 2017). Wniosek nr P0009.
Liczba głosów: 1 929.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
W dniu 21 maja 2018 r. dokonano odbioru końcowego boiska i przekazano do użytkowania.

Informacja według stanu na dzień 31 maja 2018 r.

Wartość projektu wg wniosku:
500 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
500 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
415 317,71 zł

Kategoria projektu:
edukacja; sport; zdrowie

Nazwa dzielnicy:
Rokitnica – dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Kosmowskiej 43

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
3867/65

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/13/17

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzielnice Rokitnica, Helenka, Mikulczyce, Grzybowice.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
3000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1) „Boisko wielofunkcyjne” przy Szkole Podstawowej nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu będzie obiektem sportowym administrowanym przez szkołę.
2) Celem działalności „boiska wielofunkcyjnego” będzie organizacja i prowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczniów szkoły oraz służenie społeczeństwu miasta w zakresie organizacji imprez sportowych i kulturalnych, jak również udostępnianie obiektu stowarzyszeniom sportowym, szkołom i instytucjom dla prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych.
3) O możliwości i zasadach organizowania imprezy na „boisku wielofunkcyjnym” będzie decydował Dyrektor SP 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu.
4) Korzystanie z „boiska wielofunkcyjnego” będzie nieodpłatne.
5) Zajęcia treningowe i rekreacyjne będą odbywać się zgodnie z obowiązującym na dany okres harmonogramem.
6) Osoby przebywające na „boisku wielofunkcyjnym” będą miały prawo korzystania z określonych miejsc i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu obiektu wyłącznie za zgodą administratora.
7) Warunkiem korzystania z obiektu będzie posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego (na nawierzchni nie będzie można grać w obuwiu sportowym wyposażonym w korki lub kolce).
8) W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom podczas korzystania z boiska zgodnie z jego przeznaczeniem będzie obowiązywał regulamin „boiska wielofunkcyjnego”.
9) Wszystkich użytkowników „boiska wielofunkcyjnego” będzie obowiązywało bezwzględne przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. dla tego typu obiektów.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1) Aktywizacja dzieci i młodzieży.
2) Organizacja imprez integracyjnych.
3) Zwiększenie atrakcyjności projektu.
4) Tworzenie lokalnych grup społecznościowych.

Zobacz wniosek