Cała Polska strefą ekonomiczną

09.08.2018

Dnia 30. czerwca br. weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r., poz. 1162). Nowe regulacje zmieniają system udzielania zwolnień podatkowych, który funkcjonował do tej pory w ramach specjalnych stref ekonomicznych (SSE). Możliwość uzyskania preferencji podatkowych nie będzie już uzależniona bezpośrednio od lokalizacji inwestycji. O wsparcie może się ubiegać przedsiębiorca, który chce zrealizować inwestycję w dowolnym miejscu Polski. Wsparcie będzie udzielane w formie zwolnień w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych (CIT i PIT).

Jedna strefa inwestycyjna – co się zmieni?
– zwolnienie podatkowe dla inwestycji dostępne w całym kraju, ze Strefami, które dostosowują się do potrzeb przedsiębiorców,
– dzięki odejściu od ograniczeń terytorialnych, firmy z sektora MŚP nie muszą przenosić się do poszczególnych Stref i inwestować z dala od swojego obszaru działania. Mogą to robić tam, gdzie im wygodniej,
– prostsze i bardziej dostępnie inwestowanie dla mikro i średnich przedsiębiorstw, z elastycznymi wymaganiami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb,
– gwarancja czasu inwestycji – zwolnienia z podatku wydawane na 10, 12 lub 15 lat,
– premie dla tych przedsięwzięć, które wpływają na konkurencyjność i innowacyjność regionalnych gospodarek, a w konsekwencji na rozwój gospodarczy Polski,
– warunki uzyskania pomocy będą uzależnione m.in. od stopy bezrobocia w powiecie i dostosowane do wielkości przedsiębiorcy.
 

Zobacz więcej: https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/polska-jedna-strefa-ekonomiczna/ oraz https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/cykl-spotkan-w-sse/ .”