Środki unijne – gdzie szukać?

08.08.2018

W sierpniu otwiera się 56 nowych konkursów. Po środki unijne mogą sięgnąć m.in. przedsiębiorcy, samorządy, szkoły wyższe, czy też instytucje rynku pracy, ośrodki pomocy społecznej i organizacje pozarządowe.

Pełna oferta to 153 konkursy, w tym: 45 z programów ogólnopolskich, 104 z programów regionalnych i 4 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Sprawdź aktualne nabory!
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/dobra-prognoza-takze-na-sierpien-w-wakacje-kolejne-konkursy-z-funduszy-europejskich/