Odbierz swoją Kartę Młodego Przedsiębiorcy!

30.07.2018

Adresatem programu są osoby fizyczne do 35 roku życia prowadzące działalność gospodarczą w Zabrzu, posiadające wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Program oferuje młodym przedsiębiorcom zniżki i udogodnienia proponowane przez lokalne firmy i instytucje. Aby otrzymać kartę uczestnika programu wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny w Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości lub na stronie: http://www.um.zabrze.pl/biznes/karta-mlodego-przedsiebiorcy.

Zapoznaj się z Katalogiem partnerów Programu (lista partnerów na stronie jak powyżej) – wybierz firmę, a dokonując transakcji okaż swoją Kartę Młodego Przedsiębiorcy i zyskaj deklarowane przez partnera wsparcie!

Pamiętaj, że Karta jest ważna tylko razem z dowodem tożsamości więc zawsze miej go przy sobie!