Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dokumentu: „Strategia Tworzenia Ekosystemu Startupów w Zabrzu z obszarów medycyny i pokrewnych”

16.07.2018

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących dokumentu „Strategii Tworzenia Ekosystemu Startupów w Zabrzu z obszarów medycyny i pokrewnych”. Konsultacje odbędą się w dniach 16 lipca – 7  sierpnia br.

W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii i uwag do projektu dokumentu „Strategii Tworzenia Ekosystemu Startupów w Zabrzu z obszarów medycyny i pokrewnych”.

Wypełnione formularze prosimy przesyłać do 7 sierpnia (do godz. 15.00), do Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Zabrzu na adres: sekretariat_sr@um.zabrze.pl

W załączeniu projekt dokumentu Strategii wraz z formularzem konsultacji społecznych.