Nowy sprzęt dla Ochotniczej Straży Pożarnej

13.07.2018

Dzisiaj, w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu, odbyła się uroczystość, w trakcie której przekazano nowo zakupiony sprzęt ratowniczy poszczególnym zastępom Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrzu. Wyposażenie i urządzenia ratownictwa niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia zakupiono ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

W uroczystości udział wzięli m.in.: zastępca prezydenta Zabrza Krzysztof Lewandowski, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu bryg. Kamil Kwosek, przedstawiciele Zarządu Miejskiego OSP w Zabrzu oraz przedstawiciele OSP Kończyce, Makoszowy, Mikulczyce i Grzybowice.

Za kwotę 40 621,68 zł, którą Miasto Zabrze pozyskało z Funduszu Sprawiedliwości, zakupiono defibrylatory, w pełni wyposażone torby ratownicze oraz nosze do transportu poszkodowanego. Szczególnie cenne są pozyskane defibrylatory, które są czymś więcej niż tylko urządzeniami do wyzwalania energii elektrycznej – wspierają ratownika w czasie całej akcji ratowniczej, począwszy od pierwszych czynności na miejscu zdarzenia, przez analizę rytmu, aż po wspomaganie prowadzenia afektywnego i poprawnego masażu pośredniego serca. Wbudowany metronom wskazuje prawidłową częstość uciśnięć klatki pierwsiowej, a unikalna, jednoczęściowa elektroda samoprzylepna kontroluje głębokość ucisków w trakcie masażu serca.

W br. na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej przeznaczono 250 489 zł. 201 tys. zł KM PSP w Zabrzu otrzymała z rezerwy celowej Zarządzania Kryzysowego zabrzańskiego magistratu, natomiast kwota dotacji przekazanej przez wojewodę dla PSP jako elelemtu administracji zespolonej to prawie 8 mln zł.