Zabrze przestrzenią rozwoju

Sztolnia Królowa Luiza zachwyciła Europę

09.07.2018

6 lipca br. kompleks Sztolnia Królowa Luiza został wpisany na listę Punktów Kotwicznych Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (European Route of Industrial Heritage ERIH), który łączy ponad 850 europejskich obiektów dziedzictwa przemysłowego. Kompleks jest drugim, po Kopalni Guido, zabrzańskim obiektem wpisanym na listę Punktów Kotwicznych.

Kompleks Sztolnia Królowa Luiza to zespół obiektów turystycznych obejmujący zachowaną część Kopalni Królowa Luiza i zabrzański odcinek Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej – największej budowli hydrotechnicznej w Europie. Obecnie na terenach kopalni i sztolni, skupionych wokół dwóch szybów: „Carnall” przy ulicy Wolności i „Wilhelmina” przy ulicy Sienkiewicza, znajduje się unikatowy na skalę europejską kompleks tras podziemnych, prezentujących rozwój techniki górniczej oraz historię górnośląskiego górnictwa, którym towarzyszą ekspozycje i atrakcje na powierzchni.

Status Punktu Kotwicznego został nadany kompleksowi Sztolnia Królowa Luiza podczas posiedzenia członków Zarządu ERIH, które odbywało się w dniach 5-6 lipca 2018 r. w Zabrzu. Zarząd ERIH reprezentowali: Prof. Dr Grewenig (Prezydent ERIH), Dr Adam Hajduga (Wiceprezydent ERIH), Christiane Baum (Sekretarz Generalna ERIH, Peter Backes, Rainer Klenner, Willi Kulke, Jonathan Lloyd, John Rodger, Dr. Walter Hauser. Ważnym elementem pobytu przedstawicieli ERIH w Zabrzu było zwiedzanie podziemi Sztolni Królowa Luiza. Wśród wielu zaproszonych gości pojawiła się także Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik.

Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego (European Route of Industrial Heritage ERIH), to sieć łącząca ponad 850 europejskich obiektów dziedzictwa przemysłowego, takich jak krajobrazy postindustrialne, nieczynne kompleksy przemysłowe czy pojedyncze zakłady. Celem projektu ERIH jest zwrócenie uwagi na wspólne europejskie dziedzictwo przemysłowe oraz promocja turystyczna miejsc związanych z historią przemysłu. Obecnie Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego wiedzie przez Wielką Brytanię, Belgię, Holandię, Luksemburg i Niemcy. W ramach projektu ERIH wyznaczono również Szlaki Regionalne (na terenie Niemiec, Wielkiej Brytanii i Holandii) oraz 10 Europejskich Szlaków Tematycznych w 23 krajach Europy.