"Muzyczne Lato" – Zmiana organizacji ruchu

02.07.2018

W związku z cyklicznymi imprezami pn.: „Muzyczne Lato”, które tradycyjnie będą się odbywać na terenie „Śląskiego Rancza” przy ul. Webera 18, Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej informuje, że wzorem lat ubiegłych w każdy piątek począwszy od dnia 6 lipca do dnia 31 sierpnia 2018 roku włącznie, w ciągu ul. Webera wprowadzony będzie jeden kierunek ruchu również na początkowym odcinku tej ulicy, tj. od ul. Piłsudskiego do wjazdu na teren „Śląskiego Rancho”. Równocześnie północna część ul. Webera zostanie wyłączona z możliwości zatrzymywania się pojazdów, na odcinku od ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Łangowskiego.

W związku z powyższym prosimy użytkowników drogi o dostosowanie się do wprowadzanych zmian w organizacji ruchu w tym rejonie.

Projekt organizacji ruchu w załączeniu.