Nowelizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej

29.06.2018

15.06.2018 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, która reguluje zasady udzielania bezpłatnych porad w punktach nieodpłatnych porad prawnych funkcjonujących od 2016 r. Podstawowa zmiana dotyczy zwiększenia kręgu osób uprawnionych do skorzystania z bezpłatnych porad. Dotychczas funkcjonował zamknięty katalog osób uprawnionych. Po wejściu w życie nowelizacji dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej ma mieć każdy, kto oświadczy na piśmie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Po nowelizacji pomoc ma być znacznie bardziej kompleksowa. Nie będzie właściwie wykluczeń dziedzin prawa, w których nie udziela się porad. Prawnicy będą mogli też sporządzić opinię w sprawie, projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Nowelizacja dopuszcza także prowadzenie mediacji jako jednej z form udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym.
Ustawa wprowadza również regulacje dotyczące nieodpłatnych porad obywatelskich, których udzielać mają osoby (nazywane w ustawie doradcami), które ukończyły szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego.
Obecnie projekt ustawy czeka na zakończenie procesu legislacyjnego.