"Wielopokoleniowa Ścieżka Zdrowia" na Osiedlu Kotarbińskiego

20.06.2018

W Zabrzu oddano do użytku „Wielopokoleniową Ścieżkę Zdrowia”, którą wykonano w ramach budżetu partycypacyjnego. Obiekt zlokalizowany jest na Osiedle Kotarbińskiego przy Zespole Szkół Spożywczych (ul. Franciszkańskiej 13).
 

W ramach zadania wykonano:

• boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wym. 32m x 14m wraz z wyposażeniem w osprzęt sportowy oraz piłkochwyty. Boisko przeznaczone będzie do gry w mini piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę;
• bieżnię o długości 60m z mączki ceglanej;
• ścieżkę zdrowia w skład, której wchodzi 12 elementów sprawnościowych oraz budowa alejki z kruszywa łamanego;
• chodnik z kostki betonowej stanowiącego komunikację obiektu;
• montaż elementów małej architektury – ławek i koszy na śmieci;
• montaż oświetlenia boiska oraz monitoringu.

Budowa „Wielopokoleniowej Ścieżki Zdrowia” kosztowała 424.747,20 zł.

Wykonawcą robót była firma CELMAR Sp. z o.o. z Bytomia.