Międzynarodowa Konferencja "Miasto 2018 – zarządzanie miastem"

15.06.2018

Od wczoraj w Katowicach trwa coroczna międzynarodowa konferencja poświęcona tematyce miejskiej pt. "Miasto 2018 – zarządzanie miastem". Tegoroczna XII edycja konferencji poświęcona jest idei tworzenia dobrze zaprojektowanych i przyjaznych ludziom przestrzeni publicznych, ochronie środowiska oraz zrównoważonemu wykorzystaniu zasobów miejskich.

Pierwszy dzień konferencji zainicjowany został przez panel dyskusyjno-warsztatowy poświęcony komunikacji i reklamie w przestrzeni publicznej miasta. Dyskusje poprowadził Jan Olbrycht. 14 czerwca rozstrzygnięto też etap regionalny europejskiego konkursu „Let the Stars Shine” zainicjowanego przez posła do Parlamentu Europejskiego Lamberta van Nistelrooija na najlepsze projekty realizowane w miastach z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej.

Piątkową odsłonę konferencji zainicjowali: Jan Olbrycht, marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa oraz przewodniczący Zarządu GZM Kazimierz Karolczak. Po uroczystym otwarciu, dr Michał Boni przestawił kwestię szans i wyzwań dla inteligentnych miast. Po panelu „Zarządzanie obszarami metropolitalnymi w Europie, wyzwania, dobre praktyki, rekomendacje dla Polski” rozpocznie się blok sesji równoległych poświęconych mobilności miejskiej oraz panel pt. „Przedsiębiorczość i innowacyjność motorem zmiany miasta”, w którym udział weźmie m.in. prezydent zabrza Małgorzata Mańka Szulik.

Z kolei podczas II bloku sesji równoległych uczestnicy konferencji będą mieli okazję pogłębić wiedzę na temat open data oraz aspektu kultury czasu wolnego. Specjaliści opowiedzą też o tym jak wykorzystać technologię jako narzędzia kontroli obywatelskiej władz miejskich.