„Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej”.

08.06.2018

Już 04.06.2018 r. „Technopark Gliwice” rozpoczyna rekrutację do nowego projektu – „Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej”.
Projekt kierowany jest do studentów studiów niestacjonarnych
oraz absolwentów (do 1 roku od obrony) Politechniki Śląskiej, a jego głównym celem jest udział 60 Uczestników w 3-miesięcznych stażach w przedsiębiorstwach woj. śląskiego. Koszty stażu pokrywane są w ramach projektu.
Do naszego projektu zapraszamy:
przedsiębiorstwa, które chciałyby przyjąć na 3-miesięczne staże studentów studiów niestacjonarnych oraz absolwentów Politechniki Śląskiej,
absolwentów Politechniki Śląskiej do 1 roku od obrony lub przyszłych absolwentów
(w roku 2018/2019),
studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej.

SZCZEGÓŁY: WWW.TECHNOPARK.GLIWICE.PL/STAZE
W ramach projektu oferujemy:
3-miesięczny staż dla Uczestników (wraz z comiesięcznym stypendium),
możliwość przeszkolenia stażysty w kursie specjalistycznym lub szkoleniach wraz z certyfikacją,
wynagrodzenie dla Opiekuna stażu,
koszty badań lekarskich i szkolenia BHP
koszty ubrania roboczego oraz ubezpieczenia NNW.

KONTAKT:
Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.
Ul. Konarskiego 18C 44-100 Gliwice
Koordynator projektu: dr inż. Tomasz Czypszak (tomasz.czyszpak@technopark.gliwice.pl)
Specjalista ds. realizacji projektu: Magdalena Antos (magdalena.antos@technopark.gliwice.p)
Tel. 32 335 85 13
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.