EDU TRENDY 2018

08.06.2018

W Zabrzu trwa II Konferencja EDU TRENDY. Jej organizatorem jest Muzeum Górnictwa Węglowego. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest pedagogika przeżyć. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka Szulik.

Uczestnicy konferencji mogą wziąć udział w wykładach i prelekcjach wygłaszanych przez specjalistów poświęconych aktywnym metodom nauczania, a także zapoznać się z ofertą edukacyjną MGW, które realizuje podstawy programowe nauczania w oparciu o założenia pedagogiki przeżyć. Część plenarna konferencji odbywa się w hali widowiskowo-sportowej "Pogoń” przy ul. Wolności 408. Połączenie interesujących treści merytorycznych z zajęciami pokazowymi, czyni z konferencji EDU-TRENDY 2018 wartościowe spotkanie branżowe, pozytywnie wpływające na jakość i efektywność nauczania.

Program konferencji EDU-TRENDY 2018
8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników w Hali Widowiskowo-Sportowej Pogoń (Zabrze, ul. Wolności 406),
9:00 – 9:40 Otwarcie konferencji (Dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Członek Zarządu Województwa Śląskiego, przedstawiciel Miasta Zabrze),
9:40 – 10:10 Wystąpienie prof. zw. dr hab. Wojciecha Dyducha, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Edukacja regionalna,
10:10 – 10:30 Wystąpienie dra Ryszarda Chybiorza, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski,
10:30 – 11.15 Wystąpienie pani Hanny Micińskiej, doradcy metodycznego, „Pedagogika przeżycia”,
11:15 – 11:45 Przerwa kawowa,
11:45 – 14:30 Przejście/Przejazd do kompleksu Sztolni Królowa Luiza,
Zajęcia edukacyjne / warsztatowe w Sztolni Królowa Luiza, Parku 12C
14:30 – 15:00 Lunch