Zabrze przestrzenią rozwoju

Debata o Metropolii w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu

07.06.2018

Wczoraj (6 czerwca), w auli im. prof. Religi Śląskiego Centrum Chorób Serca, o godz. 16.30 odbyła się debata z cyklu „Tu Metropolia”. W dyskusji nt. znaczenia Zabrza w ponad dwumilionowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii udział wzięli: Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, Kazimierz Karolczak, przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz prof. Piotr Przybyłowski, ze Śląskiego Centrum Chorób Serca.

Podczas debaty rozmawialiśmy m.in. jak strategia rozwoju Zabrza i jego silna tożsamość wzbogacają Metropolię, o tym, że to właśnie w Zabrzu, Bytomiu i Gliwicach, ponad 100 lat temu, planowano stworzyć pierwszą w Polsce metropolię i czy miasto z takimi tradycjami może stanowić wzór dla pozostałych miast i gmin członkowskich. W kontekście spójności Metropolii poruszona została również kwestia Funduszu Solidarności.

– W Zabrzu podejmujemy wiele działań na rzecz dalszego zrównoważonego rozwoju miasta. Pamiętając o naszych tradycjach, wciąż przekształcamy dawną monokulturę węgla i stali w miejsce, gdzie nowoczesnej gospodarce, medycynie, nauce, innowacyjnym technologiom towarzyszy turystyka, kultura i sport – wylicza Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – Priorytetem dla nas jest ciągła poprawa jakości życia mieszkańców. Mając świadomość dorobku poprzednich pokoleń wciąż chcemy rozwijać nasze piękne miasto. W tym celu konsekwentnie pozyskujemy inwestorów oraz dofinansowanie z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych na projekty infrastrukturalne, ekologiczne i społeczne.