Zaprojektuj mini-ogród

30.05.2018

Zielona Ławeczka to projekt grantowy realizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Polega on na tworzeniu przez samych mieszkańców mini-ogrodów na zaniedbanych lub niezagospodarowanych zakątkach osiedli. Mieszkańcy mają szansę otrzymać od Fundacji grant pieniężny wraz z nagrodą rzeczową w postaci ławki parkowej o łącznej wartości 1200 zł.

Aby wziąć udział w konkursie, kilkuosobowe grupy sąsiedzkie muszą zarejestrować się poprzez stronę internetową, przygotować projekt przebudowy danego terenu i przeprowadzić konsultacje w lokalnej społeczności. Projekty oceniane będą przez sędziów powołanych przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Termin składania wniosków upływa 17 czerwca br. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.zielonalaweczka.pl