Debata o Metropolii w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu

30.05.2018

6 czerwca, w auli im. prof. Religi Śląskiego Centrum Chorób Serca, o godz. 16.30 odbędzie się debata z cyklu „Tu Metropolia”. W dyskusji nt. znaczenia Zabrza w ponad dwumilionowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii udział wezmą: Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, Kazimierz Karolczak, przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz prof. Marian Zembala, Dyrektor Naczelny Śląskiego Centrum Chorób Serca.

Podczas debaty w Zabrzu mowa będzie m.in. jak strategia rozwoju Zabrza i jego silna tożsamość wzbogacają Metropolię, o tym, że to właśnie w Zabrzu, Bytomiu i Gliwicach, ponad 100 lat temu, planowano stworzyć pierwszą w Polsce metropolię i czy miasto z takimi tradycjami może stanowić wzór dla pozostałych miast i gmin członkowskich. W kontekście spójności Metropolii poruszona zostanie również kwestia Funduszu Solidarności.

– W Zabrzu podejmujemy wiele działań na rzecz dalszego zrównoważonego rozwoju miasta. Pamiętając o naszych tradycjach, wciąż przekształcamy dawną monokulturę węgla i stali w miejsce, gdzie nowoczesnej gospodarce, medycynie, nauce, innowacyjnym technologiom towarzyszy turystyka, kultura i sport – wylicza Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – Priorytetem dla nas jest ciągła poprawa jakości życia mieszkańców. Mając świadomość dorobku poprzednich pokoleń wciąż chcemy rozwijać nasze piękne miasto. W tym celu konsekwentnie pozyskujemy inwestorów oraz dofinansowanie z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych na projekty infrastrukturalne, ekologiczne i społeczne.

Na kolejną debatę otwartą z cyklu „Tu Metropolia”, poświęconą tematyce metropolitalnej, zapraszamy do Zabrza. Cykl spotkań organizowany jest przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Debaty odbywają się co dwa tygodnie, w miastach i gminach Metropolii. Podczas spotkań poruszane są kwestie dotyczące transportu publicznego, rozwoju gospodarczego i społecznego, kształtowania przestrzeni, promocji całego obszaru Metropolii, a także zagadnienia związane ze specyfiką miast i gmin, w których mają miejsce spotkania.

Miejsca i terminy kolejnych spotkań znajdziecie na profilu FB Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, tam też transmitowana jest każda z debat. Patronem medialnym spotkań „Tu Metropolia” jest Dziennik Zachodni. Cykl prowadzi, doświadczony w tematyce metropolitalnej, dziennikarz Dziennika Zachodniego – red. Marcin Zasada.