Pracownie zawodowe w zabrzańskich szkołach

25.05.2018

W Zespole Szkół Spożywczych przy ul. Franciszkańskiej odbyła się prezentacja pracowni zawodowych, które wykonane zostały w zabrzańskich placówkach oświatowych w ramach projektu pt.: „Nasza jakość twoja szansa – kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego”. Jego celem jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów zabrzańskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

Zaprezentowano pracownię gastronomiczną oraz weterynaryjną. W trakcie spotkania przedstawione zostały wszystkie działania wykonane w ramach programu Dzięki projektowi doradztwem edukacyjno-zawodowym objęto 1194 uczniów. Działania były ukierunkowane na podnoszenie umiejętności zawodowych uczniów poprzez organizację zajęć specjalistycznych oraz kursów i szkoleń dających uprawnienia zawodowe, ponadto zorganizowano praktyk i staże dla 597 uczniów u pracodawców. Z programu skorzystało również 116 nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy mogli doskonalić umiejętności i kompetencje zawodowe. Wdrożono także nowe innowacyjne formy kształcenia oraz doposażono pracownie zawodowetak, aby w jak największym stopniu odzwierciedlały warunki pracy u pracodawców. Budżet projektu to 7 896 616,99 zł, w tym dofinansowanie ze środków zewnętrznych wyniosło 7 501 786,14 zł. Ważną rolę w realizacji projektu odegrali partner firma Oświata i Biznes Sp. z o.o.

– Najpierw trzeba mieć pomysł, a potem go realizować – powiedziała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka Szulik gratulując dyrektorom szkół zawodowych dobrze zrealizowanego projektu. Prezydent podkreśliła jak ważne dla rozwoju miasta jest szkolnictwo zawodowe, wzbogacanie rynku pracy o młodych i dobrze wykwalifikowanych pracowników. Podziękowała dyrektorom za pracę dla młodych zabrzan.