Zabrze przestrzenią rozwoju

Majówka w Pawłowie

25.05.2018

Wczoraj mieszkańcy Pawłowa mieli możliwość uczestniczenia w Majówce w Dzielnicowym Ośrodku Kultury przy ul. Sikorskiego. W trakcie imprezy podsumowano kompleksowy remont budynku, w którym mieści się DOK. Dopełnieniem tego procesu była nowa elewacja, którą podziwiali wczoraj uczestnicy Majówki.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele zabrzańskiego samorządu na czele z prezydent Małgorzatą Mańką-Szulik oraz przewodniczącym Rady Miasta Zabrze Marianem Czocharą, naczelnicy poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Zabrzu, zabrzańscy radni i przedstawiciele lokalnej społeczności Pawłowa.

Uroczystość zaszczycił swoją obecnością także biskup pomocniczy diecezji gliwickiej Andrzej Iwanecki, który wspominał lata spędzone w parafii św. Franciszka z Asyżu w Zabrzu, gdzie był najpierw wikarym, a od 1998 roku proboszczem.

Budynek Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Pawłowie nazywany jest bardzo często, zwłaszcza przez starszych mieszkańców, Szkoludkiem. W jego murach mieściła się bowiem przed wojną karczma z ogródkiem, tworząca zajazd należący do Pawła Skoludka, nazywany też przez ówczesnych pawłowian Domem Ludowym. Wskutek II wojny światowej kamienica zmieniła nie tylko właściciela, ale też i funkcję. Opieki nad budynkiem podjęła się kopalnia Walenty-Wawel, która przejęte pomieszczenia przeznaczyła na lokalny Ośrodek Kultury. Uroczyste otwarcie obiektu, nazwanego klubem górniczym, odbyło się 3 lutego 1949 r. Lata siedemdziesiąte przyniosły kolejną zmianę najemcy. W posiadanie obiektu weszła kopalnia Zabrze-Bielszowice. Ośrodek jednak zawiesił działalność i był zamknięty. Na początku lat dziewięćdziesiątych, a dokładnie w 1990 roku, lokal przy ulicy Sikorskiego 114 został przekazany gminie Zabrze.
W 2013 roku ukończono remont budynku, którego efektem, prócz wymiany prawie wszystkich instalacji, jest też pięknie odnowiona sala taneczna, profesjonalna sala wystawowa oraz pracownia ceramiczna. W bieżącym roku zrealizowano natomiast gruntowną renowację elewacji tego zabytkowego obiektu.