Zabrze przestrzenią rozwoju

Nagroda dla Muzeum Górnictwa Weglowego

23.05.2018

Muzeum Górnictwa Węglowego otrzymało wyróżnienie w konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2017, w kategorii „projekty naukowo-badawcze”, za projekt „Patronackie osiedla robotnicze w Zabrzu: Borsgiwerk, Zandka i kolonia Ballestrema w Rokitnicy 1863-2016”.

Konkurs na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla to ogólnopolski coroczny konkurs, mający na celu wyłonienie i promocję najlepszych przedsięwzięć polskich muzeów. Konkurs organizowany jest przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pierwsza jego edycja odbyła się w 1980 roku. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zostało laureatem tego konkursu już po raz piąty.

Tegoroczne nagrody przyznano w 11 kategoriach; Grand Prix 38. Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2017 otrzymało Muzeum Sztuki w Łodzi za „100 lat Awangardy w Polsce” – cykl wystawienniczy Muzeum Sztuki w Łodzi w 2017 r. Wręczenie nagród laureatom konkursu Sybilla 2017 odbyło się 21 maja w Muzeum Narodowym w Warszawie podczas uroczystej gali, w której uczestniczyli m.in. wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński, dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów dr hab. Piotr Majewski oraz zastępca dyrektora ds. naukowych Muzeum Narodowego w Warszawie dr Piotr Rypson.