IV Międzynarodowe Sympozjum Fotograficzno-Socjologiczne

23.05.2018

"Fotograf – humanista" – to tytuł dwudniowego IV Międzynarodowego Sympozjum Fotograficzno-Socjologicznego, które już w najbliższy piątek, 25 maja, rozpocznie się w Zabrzu.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík – CSc.
filozo ficko-pŘíro dovědecké fakulty, prof. mgr. Jindřich Štreit, dr.h.c. – Institut Tvůrčí Fotografie v Opavě, prof. dr hab. Antoni Cygan – rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W programie sympozjum zaplanowano m.in. wykłady, panel dyskusyjny, projekcja filmu i wykład prof. Jindřicha Štreita,wykład – Stefan’a Noel’a i Magdaleny Fokt oraz warszataty dla grup.

Organizatorem sympozjum jest Miasto Zabrze, a współorganizatorami: Śląski Uniwersytet w Opawie, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski, Instytut Twórczości Fotograficznej, Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Zabrzu, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz Regionalny Instytut Kultury w Katowicach.