RODO

18.05.2018

W związku z mającym mieć miejsce w dniu 25.05.2018 r. wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie: RODO) przedstawiamy w załączeniu informacje dotyczące poszczególnych przepisów tego Rozporządzenia.

Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wprowadziła wiele obowiązków w zakresie danych osobowych, ich przetwarzania i ochrony. Wchodzące w życie rozporządzenie wiele z tych obowiązków powiela, częściowo je konkretyzuje, rozszerza, dodaje obowiązki, a niektóre znosi.

Należy pamiętać, że na chwilę obecną nie weszła w życie planowana ustawa o ochronie danych osobowych, która ma zapewnić skuteczne stosowanie RODO, ani rozporządzenia wykonawcze. Natomiast z racji bezpośredniego zastosowania RODO w porządku prawnym w państwach członkowskich Unii wskazane poniżej zasady będą obowiązujące od 25 maja 2018 r.