Stabilne finanse Miasta Zabrze

14.05.2018

Renomowana Międzynarodowa Agencja Fitch Ratings kolejny raz potwierdziła długoterminowy rating krajowy Zabrza na poziomie „BBB+(pol)” oraz międzynarodowy długoterminowy rating dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „BB+”. Perspektywa ratingów jest stabilna.

Rating to ocena wiarygodności finansowej dokonywana przez niezależne, wyspecjalizowane agencje, która wskazuje na zdolność podmiotu do realizowania swoich zobowiązań finansowych. Ratingi biorą pod uwagę również elastyczność finansową podmiotu, lokalną sytuację gospodarczą, a także dotychczasowe wyniki zarządzania i perspektywy jej rozwoju. Podkreślić należy, iż ocena nadana Miastu Zabrze znajduje się na poziomie inwestycyjnym a Agencja Fitch dokonując oceny brała pod uwagę zarówno umiarkowane zadłużenie bezpośrednie jak i znaczne zobowiązania pośrednie. Kolejny przegląd ratingu zaplanowany jest na listopad 2018 roku. Czynnikami skutkującymi podwyższeniem ratingów może być trwała poprawa wyników operacyjnych prowadząca do spadku wskaźnika spłaty zadłużenia poniżej 10 lat wraz ze spadkiem zadłużenia ogółem i zobowiązań pośrednich netto poniżej 100% dochodów bieżących. Na obniżenie ratingów natomiast może wpłynąć wzrost zadłużenia ogółem i zobowiązań pośrednich netto powyżej 130% dochodów bieżących, przy jednoczesnym pogorszeniu się wyników operacyjnych, co prowadzić będzie do pogorszenia się wskaźnika spłaty zadłużenia powyżej 20 lat.