Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zabrze dot. obowiązkowego szczepienia psów

11.05.2018

Prezydent Miasta Zabrze przypomina posiadaczom psów, że zgodnie z art. 56 ust. 1-4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1855 z późn. zmianami) oraz w oparciu o Rozdział 6 § 19 załącznika do Uchwały nr XXIV/247/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zabrze, należy poddać:

obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu psów przeciw wściekliźnie w 2018 roku, psy w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt. Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez lekarza weterynarii dokonującego szczepienia. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie oraz wydaje się znaczek identyfikacyjny, który należy trwale umocować do obroży psa.

Koszt szczepienia psa ponosi posiadacz psa.

Treść obwieszczenia w poniższym załączniku: