XII Konferencja Naukowa pt.: „Nowoczesne metody w zarządzaniu przedsiębiorstwem, miastem i regionem”

09.05.2018

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na XII Konferencję Naukową pt.: „Nowoczesne metody w zarządzaniu przedsiębiorstwem, miastem i regionem”, organizowaną przez Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej przy współudziale Instytutu Zarządzania, Administracji i Logistyki Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, z udziałem licznych przedstawicieli środowiska gospodarczego oraz środowisk samorządowych, która odbędzie się w dniach 24-25 maj 2018 r. w Wiśle. Konferencja poświęcona będzie następującym zagadnieniom:

• problematyka metod i paradygmatów zarządzania,
• konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw w turbulentnym otoczeniu,
• zarządzanie projektami i procesami,
• współpraca przedsiębiorstw – relacje i sieci,
• megatrendy XXI wieku i ich wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem, miastem i regionem,
• inteligentne rozwiązania w zarządzaniu miastem i regionem,
• metropolitalne usługi publiczne,
• sieci logistyczne i łańcuchy dostaw,
• usługi logistyczne – kierunki rozwoju.

Serdecznie zapraszamy,
w imieniu Komitetu Organizacyjnego:
dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. PŚ – Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska
________________________________________
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
1. Rejestracja uczestnictwa do 30 kwietnia 2018 – 14.05.2018 link do formularza rejestracyjnego REJESTRACJA lub na stronie http://metody.polsl.pl
2. Przesłanie pełnych tekstów publikacji do 31 maja 2018 mailem na adres metody@polsl.pl
3. Wniesienie opłaty konferencyjnej do 30 kwietnia 2018
4. Konferencja 24 – 25 maja 2018
5. Wyniki recenzji do 30 czerwca 2018
6. Naniesienie przez Autorów zmian w tekstach wynikających z uwag Recenzentów do 15 lipca 2018
7. Decyzja o zakwalifikowaniu publikacji artykułu w wybranym czasopiśmie do 30 lipca 2018
________________________________________
PUBLIKACJA
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość podjęcia decyzji o kwalifikacji artykułu do wybranego czasopisma.
Nadesłane publikacje, które przejdą pomyślnie procedurę recenzyjną, zostaną opublikowane w:
• Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej „Organizacja i Zarządzanie” (lista B MNiSW, 11 pkt.);
• Kwartalniku Naukowym „Organization & Management. Organizacja i Zarządzanie ” (lista B MNiSW, 9 pkt.);
• Kwartalniku naukowo-technicznym “Management Systems in Production Engineering” (czasopismo włączone do bazy czasopism „wschodzących” (Emerging Sources Citation Index – ESCI) w ramach Web of Science™ Core Collection) – publikacja tylko w języku angielskim.
Publikacja może zostać przygotowana w języku polskim lub angielskim.
MIEJSCE KONFERENCJI
Hotel Gołębiewski w Wiśle – http://www.golebiewski.pl/wisla