Śląskie Centrum Chorób Serca ponownie docenione

08.05.2018

W rankingu szpitali tygodnika „Wprost” w kategoriach „Najlepsze szpitale kardiochirurgiczne” i „Najlepsze szpitale kardiologiczne” Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu po raz kolejny zdobyło 1 miejsca.

To wielka radość, ale i zobowiązanie wobec naszych obecnych i przyszłych pacjentów. Fakt ten cieszy tym bardziej, że do tego sukcesu przyczynił się znakomity zespół profesjonalistów, lekarzy i naukowców: kardiochirurgów, kardiologów, anestezjologów, radiologów, pediatrów i innych specjalności, ale także pielęgniarek, rehabilitantów, ratowników medycznych oraz pozostały personel medyczny i administracyjno-techniczny. To duma również dla całej akademickiej śląskiej medycyny – komentuje dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu prof. dr hab. med. Marian Zembala.

Jak pokdreśla dyrektor Zembala, ten sukces stał się możliwy dzięki bliskiej współpracy z Fundacją Śląskiego Centrum Chorób Serca, Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach (Wydziałem Lekarskim w Zabrzu, którego jesteśmy integralną częścią), Śląskim Parkiem Technologii Medycznych – KardioMed Silesia, Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii, Politechniką Śląską, władzami miasta Zabrza i regionu oraz innymi instytucjami na Śląsku i w kraju.