Modernizacja "Kwartału sztuki"

08.05.2018

Dzisiaj w sali historycznej Ratusza Miejskiego w Zabrzu podpisana została umowa na prace modernizacyjne infrastruktury w rejonie „Kwartału Sztuki” w Zabrzu.

Zakres prac obejmie budowę oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także dróg i chodników wokół kompleksu placu Teatralnego. Przebudowane zostaną również sieci wodociągowa i elektryczna. Zmodernizowane zostaną zewnętrze instalacje telekomunikacyjne oraz oświetlenie uliczne. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 4 966 354 zł z czego Miasto Zabrze pokryje 3 671 918 zł, a pozostałą część, tj. 1 294 435 zł – Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Konsekwentnie rewitalizujemy obiekty na terenie naszego miasta, tworząc przestrzeń przyjazną dla mieszkańców i naszych gości. „Kwartał Sztuki”, przy którym mieści się plac Teatralny, to miejsce, w którym funkcjonują Teatr Nowy i Filharmonia Zabrzańska. Na placu Teatralnym od wielu lat występują uczestniczące w festiwalu orkiestry dęte. Inwestycja związana z przebudową placu z pewnością przyczyni się do tego, że to miejsce zyska nowy blask i stanie się jednym z ulubionych miejsc mieszkańców i osób odwiedzających Zabrze – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.