Zabrze przestrzenią rozwoju

„Poszukiwany specjalista”

30.04.2018

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją projektu „Poszukiwany specjalista”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, serdecznie zapraszamy do udziału w BEZPŁATNYCH kursach pozwalających na uzyskanie kwalifikacji w zawodach: Monter zabudowy i robót wykończeniowych, Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz Dekarz (czeladnik). W załączeniu przesyłam ofertę na wymienione powyżej kursy, w których znajdą Państwo warunki uczestnictwa w projekcie oraz szczegóły dotyczące realizacji kursów. Więcej informacji znajduje się również na naszej stronie internetowej pod adresem: http://4edu.com.pl/projekt_poszukiwany_specjalista/

Planowane terminy kursów:

• Monter zabudowy i robót wykończeniowych: maj-czerwiec 2018
• Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych: czerwiec-lipiec 2018
• Dekarz (czeladnik): wrzesień 2018

Organizujemy również kurs MONTERA INSTALACJI PV (BATERII FOTOWOLTAICZNYCH). Kurs jest w 80% dofinansowany ze środków pomocowych dla Mikro Przedsiębiorstw, a dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 50 – 80% w zależności od spełnienia wymogów znajdujących się w załączniku dotyczącym dofinansowania.

Kurs trwa 112 godzin (40 godzin teorii i 72 godziny praktyki), kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia uprawniającego do egzaminu przed Komisją powołaną przez URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO. Po jego zdaniu uzyskuje się wpis do Rejestru Certyfikowanych Instalatorów Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w UDT oraz uprawnienia do montażu baterii fotowoltaicznych (PV).
Rozpoczęcie zajęć – 28.05.2018.

Uwaga: kończymy nabory, więc w przypadku chęci zgłoszenia udziału w kursach, prosimy o jak najszybszy kontakt telefoniczny: 785 051 015 lub mailowy: ludmila.mazur@4edu.com.pl

 

Kontakt:

Dominika Bondyra
e-mail: dominika.bondyra.@4edu.com.pl

4EDU sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 3/5
44-100 Gliwice
tel. +48 785 102 204
tel. +48 32 302 96 84/88
fax +48 32 721 86 53