Polacy cenią samorząd

26.04.2018

W kwietniowym numerze Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowano wyniki sondażu przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej, który dotyczył współpracy władz lokalnych z mieszkańcami. Wynika z niego m.in., że 64. proc. Polaków uważa, że w ich gminie lokalne władze przy podejmowaniu decyzji dotyczących mieszkańców uwzględniają ich głos.

Rozwój samorządności ma z założenia przyczyniać się do coraz szerszego dialogu władz lokalnych z mieszkańcami i taki dialog faktycznie się odbywa w coraz większej liczbie gmin. Dzieje się tak dzięki różnym formom współpracy i programom umożliwiającym mieszkańcom partycypację w podejmowaniu decyzji: konsultacjom społecznym, inicjatywom obywatelskim czy budżetom partycypacyjnym. Inicjatywy te są skuteczne i właśnie tak są oceniane przez mieszkańców. Polacy w większości (64 proc.) uważają, że ich głos brany jest pod uwagę przez lokalne władze przy podejmowaniu decyzji.

Badanie przeprowadzone zostało metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo 1-8 lutego br. na 1057-osobowej próbie reprezentatywnej.