Otwarto Pracownię Samochodową ze "Strefą Toyoty z napędem hybrydowym"

26.04.2018

W czwartek 26 kwietnia w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu odbyło się uroczyste otwarcie Pracowni Samochodowej ze „Strefą Toyoty z napędem hybrydowym”. Ceremonii przecięcia wstęgi dokonali prezydent Zabrza Małgorzata Mańka – Szulik , dyrektor CKPiU Ryszard Gryca, prezes Toyota Ja-Now-An Andrzej Nowakowski oraz przedstawiciel społeczności uczniowskiej CKPiU.

Uroczystość poprzedzona została wykładem prorektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym prof. dr. hab. inż. Janusza Kotowicza, który poświęcony był innowacyjnym technologiom. Następnie odbył się panel dyskusyjny, podczas którego przedstawiciele sektora pracodawców wraz z dyrektorem CKPiU rozmawiali na temat przygotowania młodych specjalistów oraz potrzeby ciągłego doskonalenia zawodowego.

Dzięki wspólnej inicjatywie Urzędu Miejskiego w Zabrzu i firmy Toyota Ja-Now-An w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu powstała nowoczesna pracownia samochodowa przystosowana do kształcenia praktycznego uczniów zabrzańskich placówek oświatowych w zawodach: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych. Uczniom stworzone zostały możliwości kształcenia się w zakresie napraw i eksploatacji pojazdów samochodowych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, maszyn, narzędzi i materiałów. Jak podkreśliła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, szkolnictwo zawodowe jest bardzo istotnym aspektem dla rozwoju Miasta, dlatego niezwykle ważne jest, by stworzyć taki rynek pracy, w którym pracodawcy będą mogli odnaleźć najlepszych pracowników.