"Współpraca międzysektorowa na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego w oparciu o modele współpracy i narzędzia z Wielkiej Brytanii"

24.04.2018

 

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach organizowanych w Państwa województwie w ramach projektu pn. "Współpraca międzysektorowa na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego w oparciu o modele współpracy i narzędzia z Wielkiej Brytanii". Warsztaty wdrożeniowe to szkolenia nt. wdrożenia przez podmioty nowego rozwiązania do praktyki dotyczącego godzenia życia zawodowego i rodzinnego, które zostało wypracowane w projekcie (prezentacja Platformy internetowej, forum, filmów szkoleniowych dla pracodawców, kursów e-learningowych oraz ogólnych zagadnień z dziedziny WLB).

W szkoleniach mogą brać udział instytucje/podmioty takie jak instytucje rynku pracy i/lub NGO i/lub pracodawcy, którzy delegują swoich pracowników do udziału w szkoleniach.

Dla instytucji (przedsiębiorców) jest to pomoc de minimis. Warsztaty obejmują 2 dni dla każdej grupy (łącznie 16 godz. szkoleniowych). Podczas szkoleń zapewniamy: wyżywienie, materiały biurowe, szkoleniowe, certyfikat, zwrot kosztów dojazdu (jeśli dotyczy)*, nocleg (jeśli dotyczy)*, certyfikat dla instytucji sprzyjającej Work-Life Balance.

*O zapewnienie noclegu oraz o zwrot kosztów dojazdu mogą ubiegać się uczestnicy mieszkający poza miejscowością, w której odbywają się szkolenia.

Po odbytym szkoleniu instytucja biorąca udział w projekcie będzie zobligowana do wdrożenia prezentowanych rozwiązań. W celu weryfikacji wdrożenia nowego rozwiązania instytucja/podmiot zostanie poproszona/y o przesłanie dokumentu ujmującego zapisy wdrożeniowe w zależności od jej/jego specyfiki (np. NGO – Uchwała Zarządu, PUP – Zarządzenie Dyrektora, prywatne instytucje rynku pracy i pracodawcy – Zarządzenie/Decyzje/Uchwała/Rozporządzenie lub inne).

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu.

Pozdrawiam serdecznie,
Anna Szumielewicz
tel. 517 305 137